BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊNBHXH huyện Sông Hinh

Điện thoại:  057.3.858.259
Email:  songhinh.bhxhpy@gmail.com


Tập thể CCVC ở BHXH huyện Sông Hinh

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại bàn cơ quan

Điện thoại di động

1

Nguyễn Quốc Bình

Phó Giám đốc phụ trách

3858392

 

 2

Võ Thị Nguyệt Ánh

Chuyên viên

3858259

 

 3

Bùi Văn Thịnh

Chuyên viên

3858259

 

 4

Mai Văn Phúc

Chuyên viên

3858259

 

 5

Nguyễn Phúc Định

Chuyên viên

3858259

 

 6

Phan Vĩnh Phú

Chuyên viên

3858259

 

 7

Phạm Huy Khương

Chuyên viên

3858259

 

 8

Nguyễn Thị Hải Yến

Chuyên viên

3858259

 

 9

Đặng Trường Giang

Chuyên viên

3858259

 

 10

Lê Thị Trà My

Nhân viên tập sự

3858259

 

 11

Võ Hoàng Thảo Ngân

Nhân viên tập sự

3858259

 Thông báo
Tuyên truyền
  • 1
  • 2Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 104
  • Trong tuần: 7434
  • Tất cả: 634126
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !