BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊNUBND thành phố Tuy Hòa: Chỉ đạo đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT
UBND thành phố Tuy Hòa vừa ban hành Công văn số 5149/UBND ngày 10/11/2017,  chỉ  đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện trích đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thành phố chỉ đạo cán bộ nghiệp vụ thực hiện việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đầy đủ, kịp thời và đúng quy định, nhất là khối hành chính sự nghiệp tuyệt đối không được để nợ. Trường hợp, các đơn vị không thực hiện đúng quy định dẫn đến phát sinh tiền lãi chậm nộp thì đơn vị phải tự thanh toán, đồng thời chịu trách nhiệm về mức độ vi phạm trước UBND thành phố.

Đối với UBND các xã, phường, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo kế toán đơn vị thực hiện trích nộp BHXH, BHYT hàng tháng đầy đủ, kịp thời và chịu trách nhiệm trước pháp luật về trình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT của đơn vị mình.

Ngoài ra, UBND thành phố chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiêm túc chấp hành việc trích nộp BHXH, BHYT theo quy định. Thủ trưởng các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hợp tác xã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; tăng cường quản lý đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT; chỉ đạo cán bộ nghiệp vụ trong việc lập danh sách đúng, đủ số người thuộc diện tham gia và kịp thời xác lập hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT.

UBND thành phố yêu cầu BHXH thành phố thông báo cụ thể số nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN nhằm tạo điều kiện cho cơ quan, đơn vị và địa phương chuyển nộp kịp thời, đầy đủ; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện trích nộp, chuyển trả BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đầy đủ và kịp thời báo cáo tình hình để UBND thành phố có biện pháp xử lý.

Chỉ đạo trên phần nào cho thấy sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của UBND thành phố Tuy Hòa trong đẩy mạnh thực hiện công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, góp phần góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2017, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đình Khương

                                                                                           


Thông báo
Văn bản mới

Tuyên truyền
  • 1
  • 2
  • 3


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 761
  • Trong tuần: 9988
  • Tất cả: 996830

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên
Địa chỉ: 01A Lương Tấn Thịnh - F7- TP Tuy Hòa- tỉnh Phú Yên
Điện thoại : 057.3843936 - Fax : 057.3842150 - Đường dây nóng: 0573.842888 Email : bhxhphuyen@gmail.com - duongdaynong.bhxhpy@gmail.com