BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊNĐảng bộ BHXH tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2018
Đảng bộ BHXH tỉnh Phú Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối CCQ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Trần Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì hội nghị.

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Văn Thịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác Đảng năm 2017 trên các mặt: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Trong năm 2017, Đảng ủy BHXH tỉnh đã phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý điều hành, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


Đ/c Trần Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết văn bản của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên. Trong Đảng bộ không có cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng. chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy hoàn thành cơ bản các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ mà chương trình công tác năm 2017 đã đề ra; chất lượng hoạt động của các cấp ủy, của đảng bộ có nhiều chuyển biến rõ nét, đi vào chiều sâu thực chất, nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, sinh hoạt chuyên đề được chú trọng. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng không ngừng được củng cố, tăng cường; ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên được nâng lên. Trong công tác xây dựng Đảng, trong năm 2017, đề nghị chuẩn y kết nạp Đảng cho 05 quần chúng ưu tú, tổ chức kết nạp đảng viên mới cho 04 đồng chí chuyển đảng chính thức 02 đồng chí; 04 chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt 16 chuyên đề; 100% đảng viên thực hiện nghiêm túc việc giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối CCQ tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ BHXH tỉnh, nhất là trong việc giáo dục rèn luyện đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, phục vụ tốt đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Đồng chí nhấn mạnh Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương bốn khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thông qua những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ, chức trách được giao của từng cán bộ, CCVC, đoàn viên; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập; cán bộ, đảng viên, CCVC, đoàn viên xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ nơi sinh hoạt với những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ, chức trách được giao.

Nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2018 đề ra tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, trong đó chú trọng khai thác phát triển đối tượng theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân và người lao động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đẩy mạnh hoạt động của Ngành theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy đã tặng giấy khen cho 01 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017.

                                                                                                            BBT
Thông báo
Văn bản mới

Tuyên truyền
  • 1
  • 2
  • 3


Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 752
  • Trong tuần: 9979
  • Tất cả: 996821

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên
Địa chỉ: 01A Lương Tấn Thịnh - F7- TP Tuy Hòa- tỉnh Phú Yên
Điện thoại : 057.3843936 - Fax : 057.3842150 - Đường dây nóng: 0573.842888 Email : bhxhphuyen@gmail.com - duongdaynong.bhxhpy@gmail.com